menisküs
Büyüt
Menisküs dokusunun şeması 

Menisküs nedir?

Bir eklemdeki, yarım ay şekilli kıkırdak. Özellikle diz eklemindeki kıkırdağa verilen addırmenisküs

Bu kıkırdakların çeşitli sebeplerden dolayı zedelenmelerine, yırtılmalarına, ezilmelerine menisküs lezyonları ismi verilir. Bu lezyonlar, en çok sporcularda görülür. Yırtılma anında kişi, şiddetli bir ağrı duyar ve mafsalı içinde bir şeyin yırtıldığını hisseder. Dizde kilitlenme olabilir veya olmayabilir. Mafsal içinde sıvı birikir. Hastanın hikayesinin dinlenmesi, dikkatli bir muayene ve gerekirse mafsal filmlerinin çekilmesiyle veya artroskopi ile teşhis konur.

Tedavisi; hastalanmış menisküslerin usulüne uygun olarak çıkarılmasıdır ki buna da menisektomi denir. Hafif vak’alarda ameliyat gerekmeden uygun bir tıbbi tedaviyle geçiştirilebilir.

Sözlükte "menisküs" ne demek?

1. Özellikle sporcularda görülen diz meniksi travması.

Menisküs kelimesinin ingilizcesi

[Meniskus (der) ] n. meniscus, disk of cartilage that cushions between the ends of two bones (Anatomy)
n. meniscus
Köken: Latince

--Reklam--